Saralta otin tämän, koska mielestäni asia on tärkeä ja tietoa asiasta on hyvä levittää eteenpäin. Kun on kerrankin mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa mielipiteensä eikä se ole edes vaivalloista!


[Animalia 11.7] EU-komissio on aloittanut kaikille kansalaisille tarkoitetun kuulemisen koe-eläinten hyvinvoinnista ja siitä, mitä uusittavalta koe-eläindirektiiviltä halutaan. Kuuleminen jakaantuu kahteen osaan: tavallisille kansalaisille tarkoitettuun monivalintakyselyyn ja asiantuntijoille tarkoitettuun vaikutusten arviointikyselyyn.

EU-komissio on asettanut kansalaisten ja asiantuntijoiden kuulemiselle kaksi keskeistä tavoitetta:

  • Tarkoituksena on kuulla suuren yleisön mielipiteitä eläinten käytöstä kokeissa ja tutkimuksissa ja siitä, miten koe-eläinten hyvinvointia voitaisiin parantaa sekä
  • kerätä palautetta alustavista tuloksista, joita on saatu koe-eläinten suojelua säätelevän lainsäädännön tarkistusta varten toteutettavasta vaikutustenarvioinnista.
Koska kuulemisessa on kaksi kohderyhmää, käytetään kyselyssä kahta eri lomaketta, joista toinen on tarkoitettu tavallisille kansalaisille ja toinen eläinten hyvinvoinnin, eläinkokeiden, eläintieteen ja luonnontieteiden (erityisesti biologian, lääketieteen, farmakologian ja toksikologian) asiantuntijoille sekä näiden alojen oikeus- ja talousasiantuntijoille.

Kuuleminen päättyy 18. elokuuta 2006. Täyttämällä lomakkeen sinäkin voit vaikuttaa!

Suoraan kansalaisille tarkoitettuun monivalintakyselyyn pääset tästä.

Ps. Kysely on suomenkielinen!